Dnes má svátek: Bohumil Zítra: František Pozítří: Eliška

Zpráva z voleb školské rady z řad pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Mankovice

Základní škola a Mateřská škola Mankovice,
příspěvková organizace

Zpráva z voleb školské rady z řad pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Mankovice

Dne 7. 9. 2018 proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Volby se zúčastnilo 6 pedagogických pracovníků – zaměstnanců školy. Členkou školní rady byla zvolena paní Lenka Šlosarová s počtem platných hlasů 5.

Volební komise: Naděžda Reková, Marcela Jakůbková, Mgr. Kamila Čekalová

Mankovice, 7. 9. 2018

Za volební komisi: Naděžda Reková

Pozn: kandidatury, volební lístky, seznamy voličů jsou k dispozici u ředitele školy

                                              

Vytisknout E-mail

Zpráva z voleb školské rady z řad pedagogických pracovníků a rodičů (zák. zástupců) žáků ZŠ Mankovice

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, příspěvková organizace

Zpráva z voleb školské rady z řad pedagogických pracovníků a rodičů (zák. zástupců) žáků ZŠ Mankovice

Dne 31. 1. 2018 proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Volby se zúčastnilo 6 pedagogických pracovníků – zaměstnanců školy. Členkou školní rady byla zvolena paní Bc. Jana Kadlčková s počtem platných hlasů 5.

Volební komise: Naděžda Reková, Lenka Šlosarová, Mgr. Kamila Čekalová

Dne 8. 2. 2018 proběhly volby do školské rady z řad rodičů (zák. zástupců) žáků školy. Voleb se zúčastnilo 11 rodičů (zákonných zástupců). Členkou školní rady byla zvolena p. Miroslava Valešová, s počtem platných hlasů 9.

Volební komise: Ludmila Sigmundová, Miroslava Valešová, Bc. Jana Kadlčková

Volební komise prohlašují, že volby proběhly řádně, v souladu s platným volebním řádem vydaným 5. 11. 2005 obcí Mankovice.

Mankovice, 9. 2. 2018

Za volební komisi: Naděžda Reková, Ludmila Sigmundová

Pozn: kandidatury, volební lístky, seznamy voličů jsou k dispozici u ředitele školy

Vytisknout E-mail

Zápis z 1. jednání školské rady

Zápis z 1. jednání školské rady ZŠ a MŠ v Mankovicích

Datum konání: 12. 3. 2018 Přítomni: Miroslava Valešová, Jana Kadlčková, Milan Skalka Hosté: ředitel ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Daniel Matyáš

Program:

1. Seznámení s novými členy školské rady

2. Volba předsedy

3. Určení zapisovatele

4. Schválení programu

5. Schválení jednacího řádu, seznámení s právy a povinnostmi členů školské rady

6. Schválení změny ve Vnitřním řádu školní družiny

7. Informace o termínech zápisu do první třídy

8. Informace o kontrolách

9. Různé

Ad 1) členové školské rady byli navzájem představeni a seznámeni.

Ad 2) Předsedou školské rady pro nadcházející období se stal pan Milan Skalka.

Ad 3) Zapisovatelem tohoto jednání byl pověřen p. Daniel Matyáš.

Ad 4) Program tohoto jednání byl jednomyslně schválen.

Ad 5) Členové školské rady byli seznámeni s jednacím řádem a právy a povinnostmi členů školské rady.

Ad 6) Školská rada byla seznámena se změnou ve Vnitřním řádu školní družiny. Změna se týká rozhodnutí ředitele o dohledu nad dětmi školní družiny učitelkami mateřské školy v době před vyučováním, z důvodu uzavření školní družiny v době od 6:00 do 7:40 hodin.

Ad 7) Členové školské rady byli seznámeni s termínem zápisu do první třídy (24. 4.) a mateřské školy (4. 5.).

Ad 8) Školská rada byla seznámena s proběhnuvšími kontrolami z KHS Ostrava, OSSZ Nový Jičín a nadcházejí kontrolou PPP Nový Jičín.

Ad 9) ředitel školy informoval školskou radu o akcích, které by měly proběhnout do konce školního roku

(velikonoční dílničky, plavání, školní výlet) a o hlavních prázdninách (rekonstrukce elektrické instalace v budově školy, odhlučnění stropu v jídelně).

V Mankovicích 12. 3. 2018 Mgr. Daniel Matyáš

Vytisknout E-mail

Další články...

investicedovzdelani