Dnes má svátek: Ivo Zítra: Zbyšek Pozítří: Monika

Zápis z 1. jednání školské rady

Zápis z 1. jednání školské rady ZŠ a MŠ v Mankovicích

Datum konání: 12. 3. 2018 Přítomni: Miroslava Valešová, Jana Kadlčková, Milan Skalka Hosté: ředitel ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Daniel Matyáš

Program:

1. Seznámení s novými členy školské rady

2. Volba předsedy

3. Určení zapisovatele

4. Schválení programu

5. Schválení jednacího řádu, seznámení s právy a povinnostmi členů školské rady

6. Schválení změny ve Vnitřním řádu školní družiny

7. Informace o termínech zápisu do první třídy

8. Informace o kontrolách

9. Různé

Ad 1) členové školské rady byli navzájem představeni a seznámeni.

Ad 2) Předsedou školské rady pro nadcházející období se stal pan Milan Skalka.

Ad 3) Zapisovatelem tohoto jednání byl pověřen p. Daniel Matyáš.

Ad 4) Program tohoto jednání byl jednomyslně schválen.

Ad 5) Členové školské rady byli seznámeni s jednacím řádem a právy a povinnostmi členů školské rady.

Ad 6) Školská rada byla seznámena se změnou ve Vnitřním řádu školní družiny. Změna se týká rozhodnutí ředitele o dohledu nad dětmi školní družiny učitelkami mateřské školy v době před vyučováním, z důvodu uzavření školní družiny v době od 6:00 do 7:40 hodin.

Ad 7) Členové školské rady byli seznámeni s termínem zápisu do první třídy (24. 4.) a mateřské školy (4. 5.).

Ad 8) Školská rada byla seznámena s proběhnuvšími kontrolami z KHS Ostrava, OSSZ Nový Jičín a nadcházejí kontrolou PPP Nový Jičín.

Ad 9) ředitel školy informoval školskou radu o akcích, které by měly proběhnout do konce školního roku

(velikonoční dílničky, plavání, školní výlet) a o hlavních prázdninách (rekonstrukce elektrické instalace v budově školy, odhlučnění stropu v jídelně).

V Mankovicích 12. 3. 2018 Mgr. Daniel Matyáš

  • Přečteno: 1337