Dnes má svátek: Apolena Zítra: Mojmír Pozítří: Božena

Zápis do 1. ročníku ZŠ Mankovice

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, příspěvková organizace zve předškoláčky na ZÁPIS do 1. ročníku

4. 2. 2015 od 14.00 hod.

A co si přinést s sebou?

 • rodný list dítěte
 • zápisní list
 • občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
 • ostatní tiskopisy s vámi vyplníme

Co můžeme Vám a Vašim dětem nabídnout:

 • učebny 1. stupně jsou vybaveny moderním nastavitelným nábytkem splňujícím všechny hygienické normy
 • povinná výuka 1. cizího jazyka od 3. ročníku, kroužek anglického jazyka od 1. ročníku
 • další prioritou je počítačová gramotnost našich žáků
 • začleňování prvků tvořivé školy, projektového vyučování se spoustou manipulačních pomůcek
 • integraci žáků se specifickými poruchami učení a jejich výuku podle individuálních plánů
 • školy v přírodě
 • výuku plavání nejen ve druhém a třetím ročníku, ale ve všech ročnících 1. stupně
 • škola je zapojena do projektů Ovoce do škol, EU peníze školám
 • zájmovou činnost v kroužcích vedených pedagogy školy – kroužek angličtiny, dramatický kroužek, výtvarný kroužek, sportovní kroužek a kroužek deskových her, děti jsou zapojeny do ligy v házené
 • zařazení do školní družiny
 • příprava žáků na sportovní soutěže
 • stravování ve vybavené školní jídelně
 • kulturní akce
 • návštěvy divadel (Nový Jičín, Odry, Ostrava)

Desatero budoucího prvňáčka  

 1. Umím říct své jméno.
 2. Vím, jak se jmenuje maminka, tatínek, bratr, sestra.
 3. Umím se sám obléknout, svléknout a urovnat si své věci.
 4. Dokážu si sám zavázat tkaničky u bot.
 5. Před jídlem, po jídle a po použití toalety si vždy umyji ruce a utřu se do ručníku, který je můj.
 6. Umím hlasitě pozdravit.
 7. Když něco potřebuji, pěkně požádám anebo se zeptám paní učitelky.
 8. Jsem už školák, a proto si hračky nechám doma a na lavici budu mít jen věci, které patří do školy.
 9. Dovedu pozorně, se zájmem a v klidu poslouchat pohádku. Povídám si o ní s rodiči.
 10. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami, malovat barvami a stříhat nůžkami jednoduché tvary.

Tel.: 556 736 067, 731617890

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani