Čarodějnický rej 2019

Vážení rodiče, chtěla bych poděkovat:

Poskytnutý příspěvek a příjem z reje budou použity na výlety a akce pro děti ZŠ a MŠ.Na konci školního roku Vám předložíme vyúčtování výdajů a příjmů za uplynulý školní rok MŠ a ZŠ.

                                                                                       

Sigmundová Ludmila

Rej 2019 7

Vytisknout