Dnes má svátek: Vendula Zítra: Heřman a Hermína Pozítří: Ema

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, příspěvková organizace, Mankovice 140

Vnitřní řád školní výdejny obědů platný pro školní rok 2019/2020

(vyhláška č. 107/2005o školním stravování, § 2 odst. 3 a 5)

Školní výdejna vydává stravu dováženou ze školní jídelny ZŠ Pohořská Odry

Ve výdejně se stravují:

Žáci a zaměstnanci ZŠ Mankovice

Ceny stravného:

Děti MŠ 3-6 let polodenní stravování           23,00 Kč

Děti MŠ 3-6 let celodenní stravování           29,00 Kč

Strávníci 7 – 10 let                                        19,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let                                       21,00 Kč

Zaměstnanci                 21  Kč /z toho příspěvek FKSP 9,- Kč

Přihlášení strávníka:

Strávník se přihlásí ke stravování v ZŠ u třídního učitele, kde vyplní Přihlášku ke stravování.  

Platba stravného:

Stravné se platí zálohově na daný měsíc, případné odhlášky se promítnou do ceny stravného až  v následujícím měsíci.

Stravné se platí na základě vystavených složenek vydávaných ZŠ Pohořská Odry.

Odhlašování obědů:

-          osobně u třídního učitele nebo paní vychovatelky

-          telefonicky na čísle 556736067

Odhlašování obědů v době nemoci žáka:

První den nemoci mají rodiče možnost si oběd vyzvednout a na další dny předpokládané nepřítomnosti musí stravu odhlásit (§4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Uzávěrka odhlášek a změn objednávek na následující den je po 14.00 hod. Pří náhlém onemocnění žáka bude přijata odhláška do 7:30 hodin daného dne.

Organizace provozu výdejny:

Výdej obědů do jídlonosičů (1. den nemoci): 11.00 – 11.15 hod.

Výdej obědů: 11.15 – 13.15 hod.

Výdej svačinek – ranní                      8.15 –   8.45

                             odpolední            14.00 – 14.20

Organizace výdeje obědů:

Vstup do školní jídelny pro strávníky je dovolen v doprovodu pedagogů v době  - dle bodu – organizace provozu výdejny. Žáci mají určený prostor k odložení tašek a svršků. Po dobu výdeje obědů pro žáky je přítomen pedagogicky dohled.

Strávník si vezme  příbor a  u výdejního pultu je mu  vydán oběd. Po konzumaci oběda odnese použité nádobí k okénku k tomu určenému. Strava je určena ke konzumaci ve výdejně, odnést si strávník může pouze zabalený doplněk (dezert, sušenku) a ovoce. Mimořádný úklid během výdeje (rozbité nádobí) zajišťuje výdejčí stravy, která obědy vydává  a  myje nádobí. Úraz nebo nevolnost žáků ve výdejně hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi.

Seznámení s vnitřním řádem výdejny:

-          vyvěšen na webové stránce školy

-          vyvěšen na nástěnce před výdejnou

-          seznámení s Vnitřním řádem výdejny potvrdí strávník /zákonný zástupce žáka svým podpisem na Přihlášce ke stravování

Vnitřní řád platný od 1. 9. 2019

Schválil:        Mgr. Daniel Matyáš

 

                       Ředitel školy

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

  1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
  2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
  4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
  5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.