Dnes má svátek: Miloš Zítra: Zora Pozítří: Ingrid
 • Úvodní stránka

Zahradní slavnost – poděkování

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte mi poděkovat, jmenovitě rodinám Hapalovým, Jakoubkovým, Kloskovým, Vojtušovým, Kovářovým, Studeným (snad jsem na nikoho nezapomněl) za připravené občerstvení, paní starostce Staffové-Sigmundové a obecnímu úřadu za zapůjčení skákacího hradu, předsedkyni SRPŠ paní Sigmundové za pomoc při organizaci Zahradní slavnosti. Dále bych chtěl poděkovat paní Kovářové za prohlídku statku a zemědělských strojů a poskytnutí občerstvení při večerní procházce žáků. Paní Valešové pak za přípravu snídaně pro přespávající žáky. Nakonec mnohokrát děkuji učitelkám školy a mateřské školy za přípravu programu Zahradní slavnosti. Přeji všem klidné a spokojené prázdniny a načerpání energie na další školní rok. Dětem přeji na zážitky bohaté prázdniny a rodičům ať si to s nimi užijí :-)

Daniel Matyáš

Vytisknout E-mail

Čarodějnický rej 2019

Vážení rodiče, chtěla bych poděkovat:

 • Řediteli p. Matyášovi, který nám letošní čarodějnický rej moderoval a dělal DJ
 • Místním dobrovolným hasičům za velkou pomoc při této akci a vození dětí hasičským autem
 • Obecnímu Úřadu v Mankovicích, kterýnám přispěl na provoz SRPŠ na tento rok částkou 10.000,- Kč, ta bude také rozdělena na půl a do pokladny MŠ půjde 5.000,- Kč a do pokladny ZŠ půjde také 5.000,- Kč. Chtěla bych touto cestou poděkovat OÚ Mankovice za poskytnutý příspěvek na rok 2019.
 • Editě Sigmundové, Julii a Karolíně Kocurkové za pomoc při této akci
 • a chtěla bych také poděkovat všem rodičům, kteří tuto akci podporovali a přišli s dětmi na čarodějnický rej a strávili s námi odpoledne.

Poskytnutý příspěvek a příjem z reje budou použity na výlety a akce pro děti ZŠ a MŠ.Na konci školního roku Vám předložíme vyúčtování výdajů a příjmů za uplynulý školní rok MŠ a ZŠ.

                                                                                       

Sigmundová Ludmila

Rej 2019 7

Vytisknout E-mail

Další články...

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

 1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
 2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
 3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
 4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
 5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.