Dnes má svátek: Petr Zítra: Svatopluk Pozítří: Matěj
 • Úvodní stránka

Logoped – Kdy vyhledat jeho pomoc?

Nato, aby dítě správné a srozumitelně mluvilo, je potřeba, aby bylo schopné správně rozpoznat hlásky pomocí sluchu i zraku a aby mělo připravený k mluvení jazýček i další mluvidla (rty, dásně, zuby, patro). Některé děti však mají specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Vaše dítě vše slyší, vidí, ale jeho mozek není schopen dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí.

 

A jaké můžou být příznaky opožděného vývoje řeči?

 • Opožděný  vývoj řeči (slovní zásoba neodpovídá věku, dítě tvoří věty krátké, vynechává předložky, komolí slova, nesprávně ohýbá koncovky slov, nepoužívá všechny slovní druhy, přehazuje slovosled věty, nepoužívá zvratné se, si, apod.)
 • Patlavost (dítě mluví nesrozumitelně pro okolí, zaměňuje výslovnost jednotlivých hlásek ve slovech, nebo je vynechává)
 • Narušení  paměťových funkcí (u vývojové dysfázie je charakteristické, že dítě neumí zopakovat delší slovo bez zkomolení, nezopakuje víceslovnou větu)
 • Narušené  zrakové vnímání–  tyto potíže se projevují hlavně v kresbě. Kresba postavy je velmi zvláštní, části těla jsou proporčně nesprávně nakreslené, kresba je často velmi dlouho opožděná vzhledem k věku dítěte. Při určování diagnózy je rozbor kresby velmi důležitý!
 • Narušené  sluchové vnímání– dítě má problémy s rozlišováním jednotlivých hlásek, obtížně rozlišuje zvukově podobné hlásky (pes x pas, kosa x koza, pere x bere apod.)
 • Narušená  časoprostorová orientace –  dítě mívá problémy s určením pravé a levé strany, obtížně určuje pojmy včera, zítra, ráno, večer, atd., nesprávně určuje vztahy mezi rodinnými příslušníky (teta, strýc, sestřenice, bratr, atd.)
 • Narušení  hrubé a jemné motoriky – děti mívají problémy s koordinací pohybů rukou, nohou (např. stoj na jedné noze, poskoky snožmo, na jedné noze, střídavé pohyby oběma rukama, kličkování mezi kužely, dítě mívá problémy s jízdou  na koloběžce, na kole, lyžích).
 • Lateralita – tedy dominance pravé nebo levé ruky, oka. U dětí s vývojovou dysfázií bývá často zkřížená lateralita, tedy vedoucí levá ruka, ale vedoucí pravé oko, nebo obráceně, popřípadě bývá lateralita nevyhraněná, tedy dítě nedrží tužku pouze v jedné ruce, ale ruce střídá.

Mnoho rodičů se ptá, kdy už je nutné navštívit logopeda. Odborníci se shodují, že čím dříve, tím lépe, protože tak má dítě více času na trénování správné výslovnosti. Už od 3 letech totiž dítě může cvičit a postupně napravovat veškeré vady řeči, ale potřebuje k tomu vaši podporu a odbornou pomoc. Rok před nástupem do základní školy už je náprava složitější nejen pro logopeda, ale i  pro samotné dítě, které se může stát terčem posměšků od nových spolužáků.

 

 

Zdroj: http://www.jak-spravne-psat.cz/

Vytisknout E-mail

Jak usnadnit dítěti vstup do nové role – role školáka

První vstup do školy, první učitelé, první školní předměty i pomůcky. Vstup do první třídy základní školy je pro dítě škálou obrovských změn, kdy je vše nové a nepoznané, v okolí se objevují nové tváře a nové požadavky. Pokud i Vy máte doma budoucího školáčka, podívejte se, s jakými schopnostmi a dovednostmi byste ho měli vybavit, než nastoupí do školy. Změna prostředí pak pro něj bude snazší.

 

Rodič vede dítě k:

 • osvojení základních pravidel slušného chování, aby dítě umělo pozdravit, poprosit, poděkovat,
 • zvládnutí základů sebeobsluhy – oblékání, přezouvání (zavazování tkaniček), zvládání základních hygienických návyků spojených s použitím toalety, automatickým umytím rukou po použití WC a před jídlem, používání kapesníku,
 • osvojení základů stolování – donést jídlo na stůl (ve školní jídelně zpravidla nosí děti polévku i druhé jídlo na tácech současně), používání příboru,
 • překonávání obtíží (unese prohru ve hře, dokáže se podělit o hračky s vrstevníkem),
 • udržování pořádku ve vlastních věcech (hračkách, oblečení),
 • dodržování pravidelného denního režimu – dítě chodí ve stejnou dobu spát i vstává, přičemž by mělo spát přibližně 10 hodin,
 • dokončování aktivit, které začalo (dokončení hry, domalování obrázku, vyslechnutí předčítané pohádky), učí ho soustředění se na hru,
 • pomoci při domácích pracích (drobná výpomoc v kuchyni a při úklidu),
 • přípravě psacích potřeb do penálu – zasunutí tužky, otevírání a zavírání penálu,
 • ukládání školních potřeb do školního batohu nebo tašky (otevírání a zavírání tašky),
 • správnému držení psací potřeby – pokud má dítě zafixované špatné držení, je velmi obtížné ho v 1. ročníku přeučit,
 • správné výslovnosti jednotlivých hlásek, pokud má dítě s výslovností problém, je třeba navštívit logopeda,
 • pozornému naslouchání při četbě, vyprávění

 

Není nutné, aby při vstupu do první třídy ovládal Váš syn či dcera vše perfektně, přesto jsou výše zmíněné body signálem sociální zralosti a připravenosti na vstup do školního prostředí. Pomozte proto svému dítěti osvojit si vše potřebné, ať je pro něj změna prostředí přijatelnější.

 

 

Zdroj: http://www.jak-spravne-psat.cz/

Vytisknout E-mail

MŠ o letních prázdninách

Vzhledem k tomu, že v žádném prázdninovém termínu není zájem o umístění více než 2 dětí do mateřské školy, bude mateřská škola uzavřena od 1.7.2016 do 19.8.2016. Pokud dojde ke změně Vašeho zájmu o provoz mateřské školy, kontaktujte, prosím, ředitelku školy do 18.4.2016 osobně nebo telefonicky na t.č. 731 617 890. Rodičům, kteří potřebu provozu mateřské školy v dotazníku uvedli, nabízíme pomoc s umístěním dítěte do okolních mateřských škol. V případě zájmu, využijte výše uvedené kontakty.

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

 1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
 2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
 3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
 4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
 5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.