Dnes má svátek: Otýlie Zítra: Zdislava Pozítří: Robin
  • Úvodní stránka

Maškarní ples 2016 / Děkujeme všem sponzorům

Obecní úřad Mankovice

AGRIS Mankovice

Ing. Jarmila Orlitová, Mankovice

Josef Leskovjan, Mankovice

Motorest ROGASS Catering, Mankovice

MATEICIUC, Odry

Gerlich Odry

Autodíly Skalka Odry

HZS Mankovice – p. Goláň

p. Žyrková Second Hand, Vrážné

p. Vrzal Cykloservis, Mankovice

MERON Mankovice

Spolek Důchodců Mankovice p. J. Leskovjanová

Jakůbková Marcela, Odry

Hračky L+M Pavlicová Lenka, Odry

Fotoateliér p. Petřek

p. K. Jakůbková

Stolařství p. Černoch, Mankovice

Demelovi, Mankovice

Tomáš Kuchařík, Mankovice

Potraviny p. Fárek, Mankovice

Svaz žen, Mankovice

Večerka Michaela Pelcová

KB Nový Jičín

Iveta Derková, Mankovice

Bártek, Fulnek

RBP, Odry

Česká pojišťovna, Odry

ČPZP, Nový Jičín

Česká spořitelna

Panorama Slovák, Odry

 

Vytisknout E-mail

Maškarní ples 2016

 

Vážení rodiče,

na letošním maškarním plese se vydělalo 15.629,- Kč.,  tyto peníze se rozdělí napůl a do pokladny SRPŠ ve škole půjde 7.815,- Kč a ve školce 7.815,- Kč.

Tyto peníze budou použity na výlety a jiné akce. Na konci školního roku Vám předložíme vyúčtování výdajů za uplynulý školní rok ve škole i ve školce.

Chtěla bych poděkovat všem sponzorům a rodičům, kteří tuto akci podporovali, pomohli mi s její organizací, s přípravou sálu a přišli s dětmi na maškarní ples.

 

  Sigmundová Ludmila

 

Vytisknout E-mail

Ukončení předškolního vzdělávání

Platnost i účinnost dokumentu: od 1.4.2017

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace, Mankovice 140, 742 35 Odry  stanovuje následující pravidla, podle kterých bude postupovat při rozhodování o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Ředitelka ZŠ a MŠ  může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte:                                      

a / pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel 

b/  v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují Řád mateřské školy a narušují provoz mateřské školy.

c/ pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby nedoporučí vzdělávání v mateřské škole, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti  zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

d/ v případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě, pro které je předškolního vzdělávání povinné.

V Mankovicích, 30.3.2017                    Mgr. Ivana Zdarsová

                                                 Ředitelka Základní a Mateřské školy

Vytisknout E-mail

Další články...

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

  1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
  2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
  4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
  5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.